Pumpar och sandfilter för pool

Pumpar och sandfilter för pool - få en effektiv poolcirkulation och rent vatten!
BWT POOL

En pump, skimmer och sandfilter är nästan ett MÅSTE när det kommer till att hålla vattenkvaliteten i din pool uppe. Smuts som damm, nedfall och hår kan inte undvikas i vattnet. Dessa "större" element kommer att fångas av skummaren medan mindre partiklar och bakterier avlägsnas av sandfiltret.

Vattnet pumpas ut i poolen igen och en god och effektiv cirkulation etableras i poolen.

En pump, skimmer och sandfilter är nästan ett MÅSTE när det kommer till att hålla vattenkvaliteten i din pool uppe. Smuts som damm, nedfall och hår kan inte undvikas i vattnet. Dessa "större" element kommer att fångas av skummaren medan mindre partiklar och bakterier avlägsnas av sandfiltret.

Vattnet pumpas ut i poolen igen och en god och effektiv cirkulation etableras i poolen.